Mērķa grupas anketēšana "Pirms un pēc."

Projekta komanda secinājusi, ka "pētījumu Latvijā ir daudz, bet nereti: par konkrētiem, sāpīgiem jautājumiem tie ir visai nekonkrēti, kā arī tiek veikti ļoti reti". Tāpēc notiks dalībnieku (un ārpus projekta grupas) iesaiste pētījumā “Mērķa grupas anketēšana "Pirms un pēc."”. Pirmā kārta notiks pirmajos projekta īstenošanas mēnešos 2022.gada sākumā. Uz anketas rezultātu bāzes Norvēģijas partneris veiks kapacitātes aktivitāti: “Mācības “Norvēģijas ekspertīze – Latvijas komandai”. Mūsu anketēšanas guru: Mārtiņš (Latvija) un Larss (Norvēģija). 

Neformālās izglītības cikls "Ieeļļojam pilsoniskos motorus"

Klātienes aktivitātes trīs skolu skolēniem Rīgā, Ogrē un Jelgavā (semināri, izbraukumi, praktiskie uzdevumi) katru semestri

"Ārpus kastes" valsts valodas praktikumi

Kopīgi ar dalībniekiem tiks izstrādāti atraktīvi rīki (mini video/ ieraksti sociālos tīklos, dziesma/ priekšmets u.tml.), lai tematiski dažādi uzrunātu vienaudžus un vecākās sabiedrības grupas iekļauties valsts dialogā valsts valodā.

"GRIBI? TAD IZDARI!"

Projekta primārie dalībnieki - 30 skolēni katrā pilsētā, kā arī viņu ģimenes - veidos iniciatīvu grupas (atbilstoši iespējām), lai  REALIZĒTU konkrētas pilsoniskas aktivitātes savā pilsētā/novadā